qızıl teştə qan qusmaq

Axtarış nəticələri

1

qızıl teştə qan qusmaq

qızıl teştə qan qusmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qızıl teştə qan qusmaq idiomunun izahı

varlı olsa da, ömrü iztirabla, dərdlə keçmək....    Ətraflı