xəlqiyyat

Axtarış nəticələri

1

xəlqiyyat

1. Xalqa mənsub olan şeylər.
2. Məcazi mənada: xalq yaradıcılığı; folklor....    Ətraflı