yaba ilə dovğa içmək

Axtarış nəticələri

1

yaba ilə dovğa içmək

yaba ilə dovğa içmək frazeoloji birləşməsinin mənası. yaba ilə dovğa içmək idiomunun izahı

faydası, səmərəsi olmayan işlə məşğul olmaq; ~ xəlbirlə su daşımaq....    Ətraflı