əbəd

Axtarış nəticələri

21

əbədiyyən

əbədiyyən sözünün izahı. əbədiyyən sözünün mənası

Həmişəlik, əbədi, daimi. □ Əbədiyyən çıxıb getmək....    Ətraflı

22

əbədiyyət

əbədiyyət sözünün izahı. əbədiyyət sözünün mənası

1. Əbədilik, daimilik; həmişə var olan şey; intəhası olmayan zaman; intəhasızlıq. □ Nəhayət, əbədiyyət qədər uzun görünən bir dəqiqə bitdi və qapın...    Ətraflı

23

əbədiyyətə qovuşmaq

əbədiyyətə qovuşmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. əbədiyyətə qovuşmaq idiomunun izahı

əbədi olmaq; dünyasını dəyişmiş hörmətli şəxs haqqında işlədilən evfemistik ifadə....    Ətraflı

24

əbədzində

Daimi diri olan; ölməz....    Ətraflı