əbədiyyət

Axtarış nəticələri

1

əbədiyyət

əbədiyyət sözünün izahı. əbədiyyət sözünün mənası

1. Əbədilik, daimilik; həmişə var olan şey; intəhası olmayan zaman; intəhasızlıq. □ Nəhayət, əbədiyyət qədər uzun görünən bir dəqiqə bitdi və qapın...    Ətraflı

2

əbədiyyətə qovuşmaq

əbədiyyətə qovuşmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. əbədiyyətə qovuşmaq idiomunun izahı

əbədi olmaq; dünyasını dəyişmiş hörmətli şəxs haqqında işlədilən evfemistik ifadə....    Ətraflı