abidə

Axtarış nəticələri

1

abidə

abidə sözünün izahı. abidə sözünün mənası

1. Tarixi hadisəyə və ya şəxsə xatirə olaraq qoyulan heykəl, nişangah və s. □ “Ana harayı” abidəsi.
2. Qədim dövrlərə aid mədəniyyət əsəri. □ Arxeo...    Ətraflı

2

abidə

abidə sözünün mənşəyi, abidə sözünün etimologiyası

Ərəbcədir, əbədi sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

abidə

Ölkənin, xalqın, bəşəriyyətin mədəni irsinin tərkib hissəsi olan, bir qayda olaraq, xüsusi qanunlarla qorunan obyekt, eləcə də konkret şəxslərin və ya tarixi hadisələr...    Ətraflı