arxetip

Axtarış nəticələri

1

arxetip

arxetip sözünün izahı. arxetip sözünün mənası

1. Mədəniyyətin, mənəvi həyatın dəyişməz modellərini formalaşdıran əsas, baza elementləri; nümunə, ilkin forma, örnək. □ Milli arxetip.
2. Dilçilik...    Ətraflı

2

arxetip

1. İlkin obraz, orijinal; mə­də­niyyətin əsasını təşkil edən və nəsildən nəslə ötürülən simvol.  Jurnalistikada ­­A.-lərdən auditoriyanın hislərin...    Ətraflı

3

arxetip

Hər hansı yazılı abidənin müasir dövrə gəlib çatmamış ən qədim ilkin mətni.  Həmin mətn yazılı abidənin sonrakı dövrlərdə çıxarılmış surətləri üçün ilkin mənbə rolunu...    Ətraflı

4

arxetip

Şifahi xalq ədəbiyyatında geniş istifadə olunan qədim mifoloji süjet, ideya və obrazlar.  A. anlayışını ilk dəfə elmə gətirən Karl Qustav Yunq olub. Azərbaycanda bu m...    Ətraflı

5

arxetip

1. Mədəniyyətin, mənəvi həyatın dəyişməz modellərini formalaşdıran əsas, baza elementləri; nümunə, ilkin forma, örnək.
2. dilç. Təsdiq edilmiş və y...    Ətraflı