assosiasiya

Axtarış nəticələri

1

assosiasiya

assosiasiya sözünün izahı. assosiasiya sözünün mənası

1. Ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün təşkilatların və ya ayrı-ayrı şəxslərin birgə fəaliyyətini əlaqələndirən birlik forması. □ Assosiasiyalar beynə...    Ətraflı

2

assosiasiya

Ortaq siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi və digər məqsədlərə nail olmaq üçün təşkilatların və ya şəxslərin birliyi, ittifaqı....    Ətraflı

4

assosiasiya

Ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün təşkilatların və ya ayrı-ayrı şəxslərin birgə fəaliyyətini əlaqələndirən birlik forması. □ A.-lar beynəlxalq, regi...    Ətraflı