qızıl

Axtarış nəticələri

21

qızılağaclıq

qızılağaclıq sözünün izahı. qızılağaclıq sözünün mənası

Qızılağac meşəsi, qızılağac çox bitən yer....    Ətraflı

22

qızılbalıq

qızılbalıq sözünün izahı. qızılbalıq sözünün mənası

Zoologiya. Çəhrayı rəngli zərif əti olan, çox qiymətli iri balıq növü. □ Qızılbalıq kürüsü....    Ətraflı

23

qızılbalıq

Sümüklü balıqların eyniadlı dəstəsinə aid olan növ.
Ətinin rəngi qızıl kimi tünd sarı və yüksək keyfiyyətlidir....    Ətraflı

24

qızılbaş

qızılbaş sözünün izahı. qızılbaş sözünün mənası

1. İranda Şah İsmayıl Səfəvi dövründə qoşunun adı (bu qoşunun döyüşçüləri başlarına qırmızı bağladıqlarına görə belə adlanırdı). □ Qızılbaş döyüşü....    Ətraflı

25

qızılbaş

Şah İsmayıl Səfəvi dövründə qoşunun adı və bu qoşunun döyüşçüsü (döyüşçülər başlarına qırmızı bağladıqlarına görə belə adlanırdı). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Koroğlu der: bu məniyə dalmaya,
Müxə...    Ətraflı

26

qızılbaşlar

XV–XVI əsrlərdə Azərbaycan, Anadolu və İran ərazisində məskunlaşmış türk tayfaları ittifaqı.  Öncə şamlu, rumlu, ustaclı, əfşar, təkəli, qacar və zülqədər tayfalarınd...    Ətraflı

27

qızılbayraqlı

qızılbayraqlı sözünün izahı. qızılbayraqlı sözünün mənası

Bax: qırmızıbayraqlı....    Ətraflı

28

qızılbəndli

qızılbəndli sözünün izahı. qızılbəndli sözünün mənası

Bəndi qızıldan olan. □ Qızılbəndli çeşmək....    Ətraflı

29

qızılbığ

Yavaş böyüyən uzunömürlü dekorativ bitki.
Şux yarpaqları 15-25 sm uzunluğunda olur və sıra ilə düzülür. Yarpaqların əsasları bir-birinə çox yaxın yerləşir və bir-birinin üzərini örtür. Buna görədə...    Ətraflı

31

qızılboz

qızılboz sözünün izahı. qızılboz sözünün mənası

Qırmızıya çalar boz rəngli. □ Qızılboz at....    Ətraflı

32

qızılböcək

qızılböcək sözünün izahı. qızılböcək sözünün mənası

Zoologiya. Rəngi tünd-yaşıl, üstü parıldayan xırda böcək....    Ətraflı

33

qızılca

qızılca sözünün izahı. qızılca sözünün mənası

1. Bədəndə səpgi və isitmə ilə təzahür edən yoluxucu uşaq xəstəliyi. □ Qızılca çıxartmaq. Qızılca xəstəliyi.
2. Sifət kimi: qırmızımtıl, qırmızıya...    Ətraflı

34

qızılca

Bədəndə səpmə və isitmə ilə təzahür edən yoluxucu uşaq xəstəliyi....    Ətraflı

35

qızılca

qızılca sözünün mənşəyi, qızılca sözünün etimologiyası

Xəstəlik adıdır və qırmızı sözü ilə qohumdur. Bədəndə qırmızı səpkilər əmələ gəlir və ona görə də xəstəliyə qızılca adı verilib (qızıl sözü ilə qırmızı kəlməsi eyni kökə malikdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

37

qızılcalı

qızılcalı sözünün izahı. qızılcalı sözünün mənası

Tibb. Qızılca xəstəliyinə tutulmuş. □ Qızılcalı uşaq....    Ətraflı

38

qızılcığ 1

Bax: qızılca. □ Qızılcığ yazza çıxır, onı adam da yiyir, heyvan da yiyir....    Ətraflı

qızılcığ 2

Bax: qızılçıx2. □ Qızılcığın üş gün qızdırması olor (Borçalı); Qızılcığ uşağı laf əldən salıf (Qazax)....    Ətraflı

39

qızılcıq

qızılcıq sözünün izahı. qızılcıq sözünün mənası

1. Botanika. Noxud boyda, qırmızı rəngli, çəyirdəkli meyvəsi olan tikanlı ağac və bu ağacın meyvəsi.
2. Tibb. Bədəndə səpgi və isitmə ilə təzahür e...    Ətraflı

40

qızılçətir

qızılçətir sözünün izahı. qızılçətir sözünün mənası

Çəmənlərdə, rütubət yerlərdə bitən ot bitkisi (bəzi növləri xalq təbabətində işlənir). □ Qızılçətir bir və ya ikillik xırda bitkidir....    Ətraflı