xassə

Axtarış nəticələri

1

xassə

xassə sözünün izahı. xassə sözünün mənası

1. Bir adama və ya şeyə məxsus olan hal, bir adamda və ya şeydə olub, başqalarında olmayan keyfiyyət; xasiyyət. □ İnsanları başa düşməmək onda bir...    Ətraflı

2

xassə 1

Bir adama, bir şeyə aid olan hal, xüsusiyyət, xasiyyət....    Ətraflı

xassə 2

1. Şəxsən hökmdara məxsus ordu; qvardiya.
2. Ən yaxşı, əla.
3. Tarixən mövcud olmuş torpaq mülkiy...    Ətraflı

4

xassəli

xassəli sözünün izahı. xassəli sözünün mənası

Xassəsi, xüsusiyyəti, müəyyən keyfiyyəti olan. □ Müxtəlif xassəli insanlar....    Ətraflı

5

xassətən

Ayrıca, məxsusən, xüsusilə....    Ətraflı