xassəli

Axtarış nəticələri

1

xassəli

xassəli sözünün izahı. xassəli sözünün mənası

Xassəsi, xüsusiyyəti, müəyyən keyfiyyəti olan. □ Müxtəlif xassəli insanlar....    Ətraflı