əbə

Axtarış nəticələri

1

əbə 1

əbə sözünün izahı. əbə sözünün mənası

Dialekt. Uşaq oyununda: içərisinə qoz, fındıq və s. salınan çuxur....    Ətraflı

əbə 2

əbə sözünün izahı. əbə sözünün mənası

Mama, mamaça....    Ətraflı

2

əbə

əbə sözünün mənşəyi, əbə sözünün etimologiyası

Monqol sözüdür, “nənə” deməkdir. Bizdə əbəçi (göbək nənəsi) sözündə qalıb....    Ətraflı

3

əbə 1

Bax: aba2....    Ətraflı

əbə 2

Bax: aba1....    Ətraflı

əbə 3

Nənə....    Ətraflı

əbə 4

Çilingağac oyununda yerdə qazılan kiçik çuxur, oyunun başlandığı mərkəz. □ Çilix' azcə qalmişdi düşsin əbəyə, ancax yan getdi (Meğri)....    Ətraflı

əbə 5

Yuva....    Ətraflı

4

əbəçi

əbəçi sözünün izahı. əbəçi sözünün mənası

Dialekt. Mamaça, mama. □ Pis əbəçiyə arvad tapşıran övladsız qalar. (Atalar sözü)....    Ətraflı

5

əbəçi

əbəçi sözünün mənşəyi, əbəçi sözünün etimologiyası

Mamaça (akuşerka), “göbək nənəsi” mənasında işlədilir. Əməköməçi adlı ot-bitki ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

6

əbəçi

Mama, mamaça. □ Əbəçi oley beysavad, doxdır olanda deyeylər mama (Cəlilabad)....    Ətraflı

7

əbəçilik

əbəçilik sözünün izahı. əbəçilik sözünün mənası

Mamaçalıq, mamalıq. □ Əbəçilik etmək....    Ətraflı

8

əbəd

əbəd sözünün izahı. əbəd sözünün mənası

Klassik ədəbiyyatda sonsuz gələcək zaman (əzəl qarşılığı), əbədi, həmişəlik mənalarında işlənmişdir. □ Oxuyun, millətin nicatı olun; Ta əbəd baisi-...    Ətraflı

9

əbəda

əbəda sözünün izahı. əbəda sözünün mənası

Klassik ədəbiyyatda heç vaxt, heç bir zaman, əsla, qəti, qətiyyən mənalarında işlənmişdir. □ Əbəda yox bu işdə imkanım; Deyil onlar mütii-fərmanım....    Ətraflı

11

əbədən

əbədən sözünün izahı. əbədən sözünün mənası

Klassik ədəbiyyatda heç vaxt, heç bir zaman, əsla, qəti, qətiyyən mənalarında işlənmişdir. □ Mənim nə borcumdu ki, məvacibiniz az, zəhmətiniz həddə...    Ətraflı

12

əbədi

əbədi sözünün izahı. əbədi sözünün mənası

1. Daimi, həmişəlik, ölməz; sonsuz, intəhasız, mütləq. □ Mən elə bildim ki, ürəyim acdır; Məhəbbət əbədi bir ehtiyacdır. (S.Vurğun).
2. Heç vaxt, h...    Ətraflı

13

əbədi

əbədi sözünün mənşəyi, əbədi sözünün etimologiyası

Ərəb mənşəlidir, “daima” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

14

əbədi

Bax: əbədiyyə....    Ətraflı

15

əbədi surətlər

Ümumiləşdirici bədii əhəmiyyəti konkret tarixi məzmun və dövr çərçivəsindən xeyli kənara çıxan surətlər.  Ə.S.-in klassik nümunələri sırasına Prometey, Məcnun, Hamlet...    Ətraflı

16

əbədi yuxuya getmək

əbədi yuxuya getmək frazeoloji birləşməsinin mənası. əbədi yuxuya getmək idiomunun izahı

ölmək, vəfat etmək; ~ dünyasını dəyişmək....    Ətraflı

17

əbədiləşdirilmə

əbədiləşdirilmə sözünün izahı. əbədiləşdirilmə sözünün mənası

Bax: əbədiləşdirilmək....    Ətraflı

18

əbədiləşdirilmək

əbədiləşdirilmək sözünün izahı. əbədiləşdirilmək sözünün mənası

Əbədi olaraq yaşadılmaq, yadda saxlanılmaq....    Ətraflı

19

əbədiləşdirmə

əbədiləşdirmə sözünün izahı. əbədiləşdirmə sözünün mənası

Bax: əbədiləşdirmək....    Ətraflı

20

əbədiləşdirmək

əbədiləşdirmək sözünün izahı. əbədiləşdirmək sözünün mənası

1. Əbədi olaraq nəsillərin xatirəsində yaşatmaq, həmişəlik xatirə qoymaq. □ Xalq öz qəhrəmanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onlara abidə uca...    Ətraflı