əfv olunmaq

Axtarış nəticələri

1

əfv olunmaq

əfv olunmaq sözünün izahı. əfv olunmaq sözünün mənası

Günahından, təqsirindən keçilmək, təqsiri bağışlanmaq....    Ətraflı