əfvedilməz

Axtarış nəticələri

1

əfvedilməz

əfvedilməz sözünün izahı. əfvedilməz sözünün mənası

Əfv oluna bilməyən, bağışlanılmaz, bağışlanması mümkün olmayan. □ Əfvedilməz hərəkət....    Ətraflı