ağa

Axtarış nəticələri

21

ağacan

Nənə. □ Mən yayda ağacanımın yanında olurdum....    Ətraflı

22

ağacatma

ağacatma sözünün izahı. ağacatma sözünün mənası

1. Arxaizm. Əl ağacı kimi bir ağacla oynanılan oyun adı.
2. Arxaizm. Keçmişdə qoyun satdıqda, seçmə olmasın deyə, sürünün içinə ağac atıb, onun bir...    Ətraflı

23

ağacayağ

Yüngülxasiyyət. □ Sadığ ağacayağ adamdı....    Ətraflı

24

ağacayaq

ağacayaq sözünün izahı. ağacayaq sözünün mənası

1. Dialekt. Arxaizm. Ayaqlarına qarmaqlı ağaclar taxıb gəzən oyunbaz. □ Əvvəllər ağacayaqlara daha çox maraq var idi.
2. Dialekt. Arxaizm. Məcazi m...    Ətraflı

26

ağacdeşən

ağacdeşən sözünün izahı. ağacdeşən sözünün mənası

Bax: ağacdələn....    Ətraflı

27

ağacdələn

ağacdələn sözünün izahı. ağacdələn sözünün mənası

Zoologiya. Ağac koğuşlarındakı cücülərlə qidalanan uzun, sərt dimdikli quş....    Ətraflı

28

ağacdələn

ağacdələn sözünün mənşəyi, ağacdələn sözünün etimologiyası

Ağac və dəlmək sözlərindən əmələ gəlib. Bu quş ağac koğuşlarını dimdikləyir (dəlir) və oradakı cücülərlə qidalanır. Bəzi türk dillərində (və bizim bəzi dialektlərimizdə) ağacqaxan formasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

29

ağacdələnlər

Quşlar sinfinə aid olan dəstə.
Kiçik və orta ölçüyə malik quşlar. Ən kiçiyi sərçədən kiçik – böyükləri isə qarğa böyüklükdə olur. A.-in xarici görünüşü və rəngləri müxtəlif olur. Avstraliya, Yeni Z...    Ətraflı

30

ağacdoğrayan

ağacdoğrayan sözünün izahı. ağacdoğrayan sözünün mənası

Kəsilmiş ağacları doğramaqla onlardan taxta-şalban hazırlayan. □ Ağacdoğrayan zavod....    Ətraflı

31

ağacı əlindən düşmək

ağacı əlindən düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. ağacı əlindən düşmək idiomunun izahı

1. Nüfuzunu, gücünü, təsir və ya səlahiyyətini itirmək.
2. Qocalmaq; ~ beli bükülmək....    Ətraflı

32

ağacının qabağına ağac qoymaq

ağacının qabağına ağac qoymaq frazeoloji birləşməsinin mənası. ağacının qabağına ağac qoymaq idiomunun izahı

bax: cavabını vermək....    Ətraflı

33

ağackəpənəyi

ağackəpənəyi sözünün izahı. ağackəpənəyi sözünün mənası

Zoologiya. Ağaclara ziyan vuran kəpənəyə oxşar cücü. □ Ağackəpənəyi ağaclara çox güclü ziyan vurur....    Ətraflı

34

ağaclamaq

ağaclamaq sözünün izahı. ağaclamaq sözünün mənası

Ağacla vurmaq....    Ətraflı

35

AĞACLARIN ARXASINDA MEŞƏNİ GÖRMƏMƏK

►Kiçik detallara hədsiz diqqət yetirdiyindən əsas məsələni, problemi, mahiyyəti görməmək.  İfadə bir səyahətçinin başına gəlmiş əhvalatdan götürülüb.
Rəvayətə görə, XVI əsr səyahətçisi Syer Qolar...    Ətraflı

36

ağacların arxasından meşəni görməmək

ağacların arxasından meşəni görməmək frazeoloji birləşməsinin mənası. ağacların arxasından meşəni görməmək idiomunun izahı

xırda detallara vararaq əsl mahiyyəti görməmək....    Ətraflı

37

ağaclaşma

ağaclaşma sözünün izahı. ağaclaşma sözünün mənası

Bax: ağaclaşmaq....    Ətraflı

38

ağaclaşmaq 1

ağaclaşmaq sözünün izahı. ağaclaşmaq sözünün mənası

Bir-birini ağacla vurmaq, ağacla vuruşmaq....    Ətraflı

ağaclaşmaq 2

ağaclaşmaq sözünün izahı. ağaclaşmaq sözünün mənası

Ağac kimi bərkitmək, sərtləşmək. □ Yolka ağacının qozaları ağaclaşıb daşa dönmüşdü....    Ətraflı

39

ağaclı

ağaclı sözünün izahı. ağaclı sözünün mənası

1. Ağacı olan, ağacı çox olan. □ Ağaclı park. Ağaclı dərədə çoxlu növbənöv ağaclar var idi.
2. Əlində ağacı olan. □ Ağaclı insan....    Ətraflı

40

ağaclıq

ağaclıq sözünün izahı. ağaclıq sözünün mənası

1. Çoxlu ağac bitmiş yer, meşəlik. □ Kəndin yanı ağaclıq idi.
2. Sifət kimi: ağacları çox olan. □ Şəhərin hər tərəfi ağaclıq yerlərlə dolu idi.
3....    Ətraflı