ağac

Axtarış nəticələri

1

ağac

ağac sözünün izahı. ağac sözünün mənası

1. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki; oduncaq. □ Alma ağacı. Nar ağacı. Ağac bar verəndə başını aşağı əyər. (Atalar sözü).
2. Ağacdan h...    Ətraflı

2

ağac

ağac sözünün mənşəyi, ağac sözünün etimologiyası

Dilimizdə bircə səsdən ibarət olan və “bitki” mənasını verən ı sözü olub. Onun da əsasında ığac (ağac, yığac) kəlməsi yaranıb. Ağac sözünün qədim mənası “hündür bitki” demək olub (kol və s. ilə müqayisədə ağac çox hündür olur).İkinci ehtimal da mümkündür: mənbələrdə ağac kəlməsinin yığac, yış for...    Ətraflı

3

ağac

6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qaraltı görcək baxmışam, seçmişəm, quldur, qaçaq olduğunu bilən kimi karvanı götürüb yolu azdırmı...    Ətraflı

4

ağac başında yatmaq

ağac başında yatmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. ağac başında yatmaq idiomunun izahı

çox ayıq yatmaq; sübh tezdən oyanmaq, yuxudan erkən durmaq....    Ətraflı

5

ağac-ağaca qoymaq

ağac-ağaca qoymaq frazeoloji birləşməsinin mənası. ağac-ağaca qoymaq idiomunun izahı

əleyhinə getmək, razılaşmamaq, dava eləmək....    Ətraflı

6

ağacan

ağacan sözünün izahı. ağacan sözünün mənası

Arxaizm. Ataya, yaxud böyüyə hörmət və nəvazişlə müraciət....    Ətraflı

7

ağacan

Nənə. □ Mən yayda ağacanımın yanında olurdum....    Ətraflı

8

ağacatma

ağacatma sözünün izahı. ağacatma sözünün mənası

1. Arxaizm. Əl ağacı kimi bir ağacla oynanılan oyun adı.
2. Arxaizm. Keçmişdə qoyun satdıqda, seçmə olmasın deyə, sürünün içinə ağac atıb, onun bir...    Ətraflı

9

ağacayağ

Yüngülxasiyyət. □ Sadığ ağacayağ adamdı....    Ətraflı

10

ağacayaq

ağacayaq sözünün izahı. ağacayaq sözünün mənası

1. Dialekt. Arxaizm. Ayaqlarına qarmaqlı ağaclar taxıb gəzən oyunbaz. □ Əvvəllər ağacayaqlara daha çox maraq var idi.
2. Dialekt. Arxaizm. Məcazi m...    Ətraflı

12

ağacdeşən

ağacdeşən sözünün izahı. ağacdeşən sözünün mənası

Bax: ağacdələn....    Ətraflı

13

ağacdələn

ağacdələn sözünün izahı. ağacdələn sözünün mənası

Zoologiya. Ağac koğuşlarındakı cücülərlə qidalanan uzun, sərt dimdikli quş....    Ətraflı

14

ağacdələn

ağacdələn sözünün mənşəyi, ağacdələn sözünün etimologiyası

Ağac və dəlmək sözlərindən əmələ gəlib. Bu quş ağac koğuşlarını dimdikləyir (dəlir) və oradakı cücülərlə qidalanır. Bəzi türk dillərində (və bizim bəzi dialektlərimizdə) ağacqaxan formasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

15

ağacdələnlər

Quşlar sinfinə aid olan dəstə.
Kiçik və orta ölçüyə malik quşlar. Ən kiçiyi sərçədən kiçik – böyükləri isə qarğa böyüklükdə olur. A.-in xarici görünüşü və rəngləri müxtəlif olur. Avstraliya, Yeni Z...    Ətraflı

16

ağacdoğrayan

ağacdoğrayan sözünün izahı. ağacdoğrayan sözünün mənası

Kəsilmiş ağacları doğramaqla onlardan taxta-şalban hazırlayan. □ Ağacdoğrayan zavod....    Ətraflı

17

ağacı əlindən düşmək

ağacı əlindən düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. ağacı əlindən düşmək idiomunun izahı

1. Nüfuzunu, gücünü, təsir və ya səlahiyyətini itirmək.
2. Qocalmaq; ~ beli bükülmək....    Ətraflı

18

ağacının qabağına ağac qoymaq

ağacının qabağına ağac qoymaq frazeoloji birləşməsinin mənası. ağacının qabağına ağac qoymaq idiomunun izahı

bax: cavabını vermək....    Ətraflı

19

ağackəpənəyi

ağackəpənəyi sözünün izahı. ağackəpənəyi sözünün mənası

Zoologiya. Ağaclara ziyan vuran kəpənəyə oxşar cücü. □ Ağackəpənəyi ağaclara çox güclü ziyan vurur....    Ətraflı

20

ağaclamaq

ağaclamaq sözünün izahı. ağaclamaq sözünün mənası

Ağacla vurmaq....    Ətraflı