acıtma

Axtarış nəticələri

1

acıtma

acıtma sözünün izahı. acıtma sözünün mənası

1. Xəmir mayası, acıxəmrə. □ Anam xəmirə acıtma qatır ki, çörək yaxşı bişsin.
2. Ədəbiyyatşünaslıq. Şifahi xalq şeirində, daha dəqiq desək, uşaq fo...    Ətraflı

2

acıtma

Uşaq folklorunda deyişənlərin bir-birinə acıq vermək üçün söylədikləri mənzumə.  Süjetli şeir, yaxud dialoq şəklində olur. Bənd sistemində, misraların ölçüsündə və qa...    Ətraflı

4

acıtmalı

acıtmalı sözünün izahı. acıtmalı sözünün mənası

Acıtma vurulmuş, acıtma qatılmış, acıtması olan. □ Acıtmalı xəmir....    Ətraflı

5

acıtmalı

Xəmiri maya ilə yoğrulmuş çörək....    Ətraflı

6

acıtmalıq

acıtmalıq sözünün izahı. acıtmalıq sözünün mənası

Acıtma üçün olan, acıtmaya yarar. □ Acıtmalıq xəmir....    Ətraflı

7

acıtmaq

acıtmaq sözünün izahı. acıtmaq sözünün mənası

Turşutmaq, qıcqırtmaq. □ Xəmiri acıtmaq....    Ətraflı