aeronomiya

Axtarış nəticələri

1

aeronomiya

aeronomiya sözünün izahı. aeronomiya sözünün mənası

Coğrafiya. Atmosferin yuxarı qatlarını (mezosfer, ionosfer) tədqiq edən elm sahəsi, atmosfer fizikasının bölməsi....    Ətraflı

2

aeronomiya

Atmosferin yuxarı qatlarını (mezosfer, ionosfer) tədqiq edən elm sahəsi, atmosfer fizikasının bölməsi.  A. atmosferin aşağı qatlarını öyrənən meteorologiyadan fərqli...    Ətraflı

3

aeronomiya

aeronomiya sözünün mənşəyi, aeronomiya sözünün etimologiyası

yun. aero – hava + yun. nomos – qanun...    Ətraflı