akkadlar

Axtarış nəticələri

1

akkadlar

E.ə. III minillikdə Mesopotamiyada məskunlaşmış sami tayfalarının adı.  Mesopotamiya tarixində ilk mərkəzləşdirilmiş dövləti – Akkad padşahlığını (e.ə. 2300–2200-ci i...    Ətraflı