akkulturasiya

Axtarış nəticələri

1

akkulturasiya

1. Fərdlərin və ya qrupların hər hansı mədəniyyətə uyğunlaşması.
2. Bir-birindən xeyli fərqlənən qonşu (bir qayda olaraq) mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri və bir-biri...    Ətraflı