alas

Axtarış nəticələri

1

alas

alas sözünün izahı. alas sözünün mənası

Coğrafiya. Yakutiyada çoxillik donmuş yeraltı süxurların əriməsi və ərazinin enməsi nəticəsində əmələ gələn hamar çökəklik....    Ətraflı

2

alas

Şimal-Şərqi Sibirdə (Yakutiya və Tümen vilayətlərində) dibi hamar çökək sahə.  A. çoxillik donuşluqlarda yeraltı buzların əriməsi və torpaq səthinin çökməsi nəticəsin...    Ətraflı

3

alas

alas sözünün tərcüməsi

heyif, təəssüf (nida)...    Ətraflı

4

alas

alas sözünün mənşəyi, alas sözünün etimologiyası

yakut. alaas – biçənək...    Ətraflı

5

alasan geydirəsən həmişə yara qırmızı

Mərhum G.Hüseynoğlu M.Müşfiqin əsərlərini toplayıb nəşr edərkən bu misranı da külliyyata daxil etmişdi.  Sonralar o, misranın Müşfiqin olmadığını, səhvə yol verdiyini etiraf etmişdi. Nakam şairin...    Ətraflı

7

alasər

Yarımçıq, başdansovdu, yarı-yarımçıq. □ İşi alasər qutarıf gəldux....    Ətraflı

9

alasiman

alasiman sözünün mənşəyi, alasiman sözünün etimologiyası

Al “hündür, yüksək”, asiman isə “səma” deməkdir. Alasiman “yüksək səma” deməkdir (al “hündür mənasında çox işlənir”). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı