alban əlifbası

Axtarış nəticələri

1

Alban əlifbası

Qafqaz albanlarının əlifbası.  A.Ə.-nın nə zaman və kim tərəfindən yaradıldığı indiyədək mübahisə doğurur. Elmdə ən geniş yayılmış mülahizəyə görə, A.Ə. V əsrin birin...    Ətraflı