albit

Axtarış nəticələri

1

albit

albit sözünün izahı. albit sözünün mənası

Geologiya. Plagioklaz qrupuna aid ağ rəngli mineral....    Ətraflı

2

albit

Plagioklaz qrupuna aid ağ rəngli mineral.  Sinqoniyası triklinikdir. Kristalları, əsasən, lövhəli, bəzən dənəlidir. Şüşə parıltılıdır. Turş və qələvi maqmatik süxurla...    Ətraflı

3

albit

albit sözünün mənşəyi, albit sözünün etimologiyası

lat. albus – ağ...    Ətraflı

4

albitofir

albitofir sözünün izahı. albitofir sözünün mənası

Geologiya. Porfir quruluşlu paleotip effuziv süxur....    Ətraflı

5

albitofir

Porfir quruluşlu paleotip effuziv süxur.  Fenokristalları və əsas kütləsi, əsasən albitdən, qismən rəngli minerallardan ibarət olur. Tərkibində kvars olduqda kvarslı...    Ətraflı