alpaut

Axtarış nəticələri

1

alpaut

Oğuz mənşəli türk tayfası.  A. sözünün əski forması “alpoğut” (“alpoqut”) olub. Əski türk diilində “alp” – igid, ərən, qoçaq, “ğut” (“qut”) isə cəm, toplum anlamını v...    Ətraflı