edilmək

Axtarış nəticələri

1

edilmək

edilmək sözünün izahı. edilmək sözünün mənası

"Etmək" feilinin məchul növü. □ Tələbələr tərəfindən bütün tapşırıqlar edilir....    Ətraflı