mülkədar tabei

Axtarış nəticələri

1

mülkədar tabei

Azərbaycanda xan, bəy və ağa torpaqlarında yaşayıb işləyən kəndli, rəiyyət, rəncbər, nökər.  Bu termin ilk dəfə çar hökumətinin 1847-ci il 20 aprel və 28 dekabr tarix...    Ətraflı