mərrix

Axtarış nəticələri

1

mərrix

mərrix sözünün izahı. mərrix sözünün mənası

1. Arxaizm. Mars (planet).
2. Arxaizm. Məcazi mənada: qan kimi qırmızı görünən Mərrix (Mars) qədim zamanlarda "müharibə ilahəsi" mənasınd...    Ətraflı