millətpərvər

Axtarış nəticələri

1

millətpərvər

millətpərvər sözünün izahı. millətpərvər sözünün mənası

Millətini, xalqını sevən, istəyən, millətinə, xalqına məhəbbəti olan; milli azadlıq hərəkatı tərəfdarı, iştirakçısı. □ Bu iki millətpərvər bir məsl...    Ətraflı

2

millətpərvərlik

millətpərvərlik sözünün izahı. millətpərvərlik sözünün mənası

Millətini, xalqını sevmə, istəmə; millətinə, xalqına məhəbbəti olma....    Ətraflı