pablisiti

Axtarış nəticələri

1

pablisiti

pablisiti sözünün izahı. pablisiti sözünün mənası

Reklam işi, populyarlaşdırma, məşhurlaşdırma; əhalinin diqqətini cəlb etməyə yönəlmiş tədbirlər....    Ətraflı

2

pablisiti

Mediada ardıcıl çıxışlar və reklamların köməyi ilə hər hansı məsələnin ictimai­ləş­dirilməsi, auditoriyanın diqqətinin mü­əy­yən şəxsə, məhsula, tə...    Ətraflı