qaba

Axtarış nəticələri

1

qaba

qaba sözünün izahı. qaba sözünün mənası

1. Kobud, sərt, cod. □ Qaba yun. Qaba parça. Qaba mahud.
2. Qeyri-mədəni, ədəbsiz, nəzakətsiz, kobud. □ Qaba söz. Qaba zarafat. Qaba hərəkət. Qaba...    Ətraflı

2

qaba

qaba sözünün mənşəyi, qaba sözünün etimologiyası

İlkin mənası “yoğun” demək olub, indi həm də “kobud” anlamında işlədilir. Ehtimal etmək olar ki, qabar sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

qabağ

Alın. □ Qabağıma dəgdi daş....    Ətraflı

4

qabağa aparmaq

qabağa aparmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa aparmaq idiomunun izahı

yardımçı olmaq, dəstək olmaq; irəlilətmək, inkişaf etdirmək....    Ətraflı

5

qabağa atmaq

qabağa atmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa atmaq idiomunun izahı

bax: qabağa salmaq....    Ətraflı

6

qabağa çəkmək

qabağa çəkmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa çəkmək idiomunun izahı

etimad göstərmək, vəzifə vermək, vəzifəsini artırmaq, inkişafı üçün imkan yaratmaq; ~ qapı açmaq....    Ətraflı

7

qabağa durmaq

qabağa durmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa durmaq idiomunun izahı

hansısa işin icrasını və ya məsuliyyətini üzərinə götürmək....    Ətraflı

8

qabağa düşmək

qabağa düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa düşmək idiomunun izahı

1. Rəhbərlik etmək, bələdçilik etmək; ~ yol göstərmək.
2. Nəzərdə tutulduğundan, gözlənildiyindən çox qazanc götürmək; ~ irəli düşmək....    Ətraflı

9

qabağa getmək

qabağa getmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa getmək idiomunun izahı

irəliləmək, inkişaf etmək, artmaq; qabaqlamaq....    Ətraflı

10

qabağa qaçmaq

qabağa qaçmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa qaçmaq idiomunun izahı

tələsmək, qabaqlamağa çalışmaq, irəliyə can atmaq....    Ətraflı

11

qabağa salmaq

qabağa salmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa salmaq idiomunun izahı

1. Gəlir gətirmək, maddi cəhətdən qazandırmaq.
2. Bir işi tezləşdirmək; ~ irəli atmaq, qabağa atmaq....    Ətraflı

12

qabağa vermək

qabağa vermək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağa vermək idiomunun izahı

məsuliyyəti, cavabdehliyi boynuna qoymaq....    Ətraflı

13

qabağardan

qabağardan sözünün izahı. qabağardan sözünün mənası

Qalayçı....    Ətraflı

14

qabağardan

Qalayçı. □ Qabağardan qazannarı yaxçı ağardıb; Qabağardannarın səsi küçəni basıb....    Ətraflı

15

qabağı açılmaq

qabağı açılmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağı açılmaq idiomunun izahı

çoxlu, kütləvi şəkildə gəlməyə başlamaq, axışıb gəlmək, getdikcə çoxalmaq; ~ ağzı açılmaq....    Ətraflı

16

qabağına çıxmaq

qabağına çıxmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağına çıxmaq idiomunun izahı

1. Səfərdən gələn adamı qarşılamaq; hörmət əlaməti olaraq qonağı kandarda qarşılamaq; güc tətbiq edənin qarşısına çıxmaq, ondan çəkinməmək.
2. Təs...    Ətraflı

17

qabağına daş dığırlamaq (yumalamaq)

qabağına daş dığırlamaq (yumalamaq) frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağına daş dığırlamaq (yumalamaq) idiomunun izahı

bax: qabağına kötük itələmək....    Ətraflı

18

qabağına düşmək

qabağına düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağına düşmək idiomunun izahı

başçılıq etmək; ~ yol göstərmək....    Ətraflı

19

qabağına keçmək

qabağına keçmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağına keçmək idiomunun izahı

əksinə, ziddinə olmaq....    Ətraflı

20

qabağına kötük itələmək

qabağına kötük itələmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qabağına kötük itələmək idiomunun izahı

mane olmaq, irəli getməsinin və inkişaf etməsinin qarşısını almaq; ~ qarşısını almaq (kəsmək), qabağına daş dığırlamaq (yumalamaq)....    Ətraflı