qabaq

Axtarış nəticələri

1

qabaq 1

qabaq sözünün izahı. qabaq sözünün mənası

1. Botanika. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kud...    Ətraflı

qabaq 2

qabaq sözünün izahı. qabaq sözünün mənası

1. Əvvəl, irəli. □ Məktub bir ay bundan qabaq göndərilib.
2. Tez. □ Hamıdan qabaq kim gəldi?
3. Sifət kimi: əvvəlki, keçmiş. □ Qabaq zaman.
4. Cəm...    Ətraflı

2

qabaq 1

qabaq sözünün mənşəyi, qabaq sözünün etimologiyası

Sözün əsli qaraq (göz) kimi olub “ön tərəf” anlamını əks etdirib, qarşı kəlməsi ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

qabaq 2

qabaq sözünün mənşəyi, qabaq sözünün etimologiyası

Dialektlərin bəzilərində buynuzu olmayan keçiyə, qoyuna qabaq (başı hamar olan) deyirlər. Ehtimal ki, belə heyvanların başı balqabağa bənzədilir (hamar olur) və söz də buradan irəli gəlib. Rus dilindəki “тыква” mənasında işlədilən qabaq sözünü alimlərin bəziləri türk, bəziləri alman, başqaları os...    Ətraflı

3

qabaq

Örtük. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

4

qabaq

Üz, sima. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Cavan oğlan, ölkənizə üz tutub,
Bir qız sorağına gəldim, ha gəldim.
Osman gözəlinin düşdüm eşqinə,
Açıq qabağına gəldim, ha gəldim.
(“Ko...    Ətraflı

5

qabaq-qabağa

qabaq-qabağa sözünün izahı. qabaq-qabağa sözünün mənası

Qarşı-qarşıya, üz-üzə, üzbəüz, bir-birinin önündə. □ Qabaq-qabağa oturmaq....    Ətraflı

6

qabaq-qabağa qoymaq

qabaq-qabağa qoymaq frazeoloji birləşməsinin mənası. qabaq-qabağa qoymaq idiomunun izahı

qarşılaşdırmaq, tutuşdurmaq, müqayisə etmək....    Ətraflı

7

qabaq-qarşı

qabaq-qarşı sözünün izahı. qabaq-qarşı sözünün mənası

Qabaq-qabağa, qarşı-qarşıya, üz-üzə. □ Qabaq-qarşı oturmaq....    Ətraflı

8

qabaq-qənşər

qabaq-qənşər sözünün izahı. qabaq-qənşər sözünün mənası

Qabaq, göz qabağında olan, görünən yer. □ Qabaq-qənşər qayalıqda kəklik oxuyur; Var ol səni, xallı pəri, bu təbrik üçün. (M.Araz)....    Ətraflı

9

qabaq-qənşər

qabaq-qənşər sözünün mənşəyi, qabaq-qənşər sözünün etimologiyası

Belə bir deyim var: xəstə sağalacaq olsa, həkim qənşər gələr. Salyanda qabaq-qənşər sözü qabaq-qarşaq kimi işlədilir. Qarşı sözü vaxtilə ”baxmaq” sözünün sinonimi olmuş qaramaq feilinin dəyişmiş şəklidir, qabaq-qənşər sinonimlər biləşməsidir, “qabaq-qabağa”, “göz-gözə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. E...    Ətraflı

10

qabaqca

qabaqca sözünün izahı. qabaqca sözünün mənası

Əvvəlcə, əvvəldən, irəlicə, irəlidən. □ Mən qabaqca söyləmişdim....    Ətraflı

11

qabaqcadan

qabaqcadan sözünün izahı. qabaqcadan sözünün mənası

Qabaqdan, əvvəldən, irəlicədən. □ Qabaqcadan şərtləşmək. Qabaqcadan xəbər vermək....    Ətraflı

12

qabaqcıl

qabaqcıl sözünün izahı. qabaqcıl sözünün mənası

1. Ən şüurlu, ən gözüaçıq, ən təşəbbüslü; işdə, mübarizədə hamıdan irəlidə gedən, ən fəal. □ İstehsalat qabaqcılları.
2. Öz inkişafına görə o biril...    Ətraflı

13

qabaqcıllıq

qabaqcıllıq sözünün izahı. qabaqcıllıq sözünün mənası

Hər hansı bir işdə qabaqcıl olma, ön sırada olma; birincilik, təşəbbüsçülük. □ İşdə qabaqcıllıq....    Ətraflı

14

qabaqda

qabaqda sözünün izahı. qabaqda sözünün mənası

1. İrəlidə, qabaq tərəfdə. □ Qabaqda oturmaq.
2. Gələcəkdə, irəlidə. □ Hələ qabaqda ay var, il var, nə tələsik iş var?! (Atalar sözü)....    Ətraflı

15

qabaqdakı

qabaqdakı sözünün izahı. qabaqdakı sözünün mənası

1. Qabaqda, irəlidə olan; qabaqda duran, ya oturan. □ Qabaqdakı evlər.
2. Yaxındakı, irəlidəki. □ Qabaqdakı kəndin adı nədir?...    Ətraflı

16

qabaqdan

qabaqdan sözünün izahı. qabaqdan sözünün mənası

1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan. □ Mən qaçıram bəladan, bəla çıxır qabaqdan. (Atalar sözü).
2. Qabaqcadan, əvvəlcədən, əvv...    Ətraflı

17

qabaqgörən

qabaqgörən sözünün izahı. qabaqgörən sözünün mənası

Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər. □ Qabaqgörən adam....    Ətraflı

18

qabaqgörənlik

qabaqgörənlik sözünün izahı. qabaqgörənlik sözünün mənası

Qabağı görmə, gələcəyi görmə; açıqfikirlilik, bəsirət. □ Qabaqgörənlik hər kəsin məziyyəti deyil....    Ətraflı

19

qabaqkəsdi

Yol kəsmə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Bura elə keçiddi ki, Türkmandan gələn yolların hamısı gəlib buradan keçirdi, Koroğlu yaxınlaşanda baxdı ki, keçid kəsilib. Bildi ki, xəbər tutub qabaqkəsdi...    Ətraflı

20

qabaqkı

qabaqkı sözünün izahı. qabaqkı sözünün mənası

Əvvəlki, əvvəldə olan, keçmişdə olan. □ Qabaqkı məsələ. Qabaqkı hadisə....    Ətraflı