təhkimçilik hüququ

Axtarış nəticələri

1

təhkimçilik hüququ

Feodal dövlətində kəndlinin feodaldan tam asılılığını şərtləndirən hüquq normalarının məcmusu.  T.H., ilk növbədə, kəndlinin öz pay torpağını tərk etməsini yasaqlayıb...    Ətraflı