ya

Axtarış nəticələri

41

yabılıq

yabılıq sözünün izahı. yabılıq sözünün mənası

Yabı halına düşmüş atın halı....    Ətraflı

43

yabisə

1. Quru, torpaq.
2. Materik, qitə....    Ətraflı

44

yabqu

Qədim türk dövlətlərində, xüsusilə Oğuz dövlətində rütbə, ünvan.  Bir çox hallarda Y. termini hökmdar titulu mənasında işlənib; məs.: oğuzlar qurduqları ilk dövlətə O...    Ətraflı

45

yabu

Bax: yabı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Əsli yabu olan bədöv at olmaz,
Müxənnətin ürəgində zat olmaz,
Koroğlum der: yalquz igid atılmaz,
Məgər mədət olsa qəni meydanda.
...    Ətraflı

46

yacht

yacht sözünün tərcüməsi

yaxta; yelkənli qayıq...    Ətraflı

47

yacht club

yacht club sözünün tərcüməsi

yaxt klub...    Ətraflı

48

yachting

yachting sözünün tərcüməsi

yelkənli qayıqda üzmək...    Ətraflı

49

yachtsman

yachtsman sözünün tərcüməsi

yaxtsmen...    Ətraflı

50

yad 1

yad sözünün izahı. yad sözünün mənası

1. Qohum olmayan, qohumluq və ya yaxınlıq əlaqələri ilə bağlı olmayan; özgə, kənar. □ Yad uşaqlar. Özünü yad adam kimi hiss etmək.
2. İsim kimi: qo...    Ətraflı

yad 2

yad sözünün izahı. yad sözünün mənası

Bax: yaddaş....    Ətraflı

51

yad

yad sözünün mənşəyi, yad sözünün etimologiyası

Yad adam birləşməsində öz sözümüzdür, yaddaş sözündəki isə fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

52

yad etmək

yad etmək sözünün izahı. yad etmək sözünün mənası

Yada salmaq, anmaq, xatırlamaq....    Ətraflı

53

yada düşmək

yada düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. yada düşmək idiomunun izahı

hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatırlanmaq....    Ətraflı

55

yada salmaq

yada salmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. yada salmaq idiomunun izahı

xatırlamaq, hafizədə, yaddaşda canlandırmaq; ~ gözünün qabağına gəlmək (gətirmək), göz önünə gətirmək, gözünün önündən keçirmək, ağlına gəlmək (gət...    Ətraflı

56

yada yalaq, qohuma dalaq

yada yalaq, qohuma dalaq frazeoloji birləşməsinin mənası. yada yalaq, qohuma dalaq idiomunun izahı

yada, özgəyə yaltaqlıq edərək dosta, qohuma düşmən olan, yaxınlarına arxa çevirən şəxs haqqında işlədilən ifadə....    Ətraflı

57

yadbud

Yadbud eləməx': xatırlamaq. □ Kitablara baxıram, o şe:rrəri yadbud eli:rəm....    Ətraflı

58

yadda qalmaq

yadda qalmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. yadda qalmaq idiomunun izahı

unudulmamaq; ~ beynində qalmaq, ağlında qalmaq, xatirində qalmaq, tarixə düşmək (yazılmaq)....    Ətraflı

59

yadda saxlamaq

yadda saxlamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. yadda saxlamaq idiomunun izahı

unutmamaq; ~ nəzərdə saxlamaq, ağlında tutmaq, qulağında sırğa etmək (olmaq)....    Ətraflı

60

yaddan çıxmaq

yaddan çıxmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. yaddan çıxmaq idiomunun izahı

unudulmaq, xatırlanmamaq....    Ətraflı