zabitəsizlik

Axtarış nəticələri

1

zabitəsizlik

zabitəsizlik sözünün izahı. zabitəsizlik sözünün mənası

Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal....    Ətraflı