o

Axtarış nəticələri

1

o 1

o sözünün izahı. o sözünün mənası

Üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir. □ O gəldi....    Ətraflı

o 2

o sözünün izahı. o sözünün mənası

1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olmayan,yaxud uzaq olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir. □ O kitablar mənimdir....    Ətraflı

o 3

o sözünün izahı. o sözünün mənası

Heyrət, təəccüb bildirir (bəzən təkrar edilərək işlədilir). □ O! Bu kimdir? O! Bu heç olmadı....    Ətraflı

2

o

o sözünün mənşəyi, o sözünün etimologiyası

Bu əvəzliyin mənası qədim hind dilində “başqası” deməkdir. Qədimdə bizdə ol, an formalarında işlədilib. Maraqlıdır ki, çox dillərdə işlədilir: ruslarda он (она, оно), farslarda u, bizdə o və s. formalarında mövcuddur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

o baban ölüb

o baban ölüb frazeoloji birləşməsinin mənası. o baban ölüb idiomunun izahı

“əvvəlki yaxşı işlər daha olmayacaq” mənasında işlədilən ifadə....    Ətraflı

4

o biri

o biri sözünün izahı. o biri sözünün mənası

Başqa, digər, özgə. □ O biri otağa keçdilər....    Ətraflı

5

o biri gün

o biri gün sözünün izahı. o biri gün sözünün mənası

İki gündən sonra....    Ətraflı

6

o cümlədən

o cümlədən sözünün izahı. o cümlədən sözünün mənası

Eləcə də, həmçinin....    Ətraflı

7

o dünyanı görüb gəlmək (qayıtmaq)

o dünyanı görüb gəlmək (qayıtmaq) frazeoloji birləşməsinin mənası. o dünyanı görüb gəlmək (qayıtmaq) idiomunun izahı

ağır fəlakətdən, ciddi təhlükədən xilas olmaq, ölümün bir addımlığından qayıtmaq; ~ ölümdən dönmək (qayıtmaq), kəfəni yırtmaq....    Ətraflı

8

o dünyaya gedib-gəlmək

o dünyaya gedib-gəlmək frazeoloji birləşməsinin mənası. o dünyaya gedib-gəlmək idiomunun izahı

sarsılmaq, ağır vəziyyət yaşamaq, ölüb-dirilmək....    Ətraflı

9

o gedən getdi

o gedən getdi frazeoloji birləşməsinin mənası. o gedən getdi idiomunun izahı

“birdəfəlik getdi”, “daha qayıtmadı” mənalarında işlədilən ifadə....    Ətraflı

10

o günə daş düşəydi (yağaydı)

o günə daş düşəydi (yağaydı) frazeoloji birləşməsinin mənası. o günə daş düşəydi (yağaydı) idiomunun izahı

bax: ... daş düşəydi (yağaydı)....    Ətraflı

11

o ki var

o ki var frazeoloji birləşməsinin mənası. o ki var idiomunun izahı

lazım olduğundan da çox, həddən artıq....    Ətraflı

12

O o

O o sözünün tərcüməsi

1) ingilis əlifbasının on beşinci hərfi
2) sıfır
3) o!, ooo! (nida)...    Ətraflı

13

o qarta

O qədər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Bu gün bu məclisdə bir gözəl gördüm,
O qarta gözəllik xana yaraşır.
Gözəllərdə naznan gəzən çox olur,
Ceyrantək yerimək ona yaraşır.
(“Koroğlunun Ərzurum sə...    Ətraflı

14

o vaxt ki

o vaxt ki sözünün izahı. o vaxt ki sözünün mənası

Onda ki... (mürəkkəb cümlədə bağlayıcı söz kimi işlənir). □ O zaman ki dediklərimi yerinə yetirəcəksən, mən də səndən heç nə əsirgəməyəcəyəm....    Ətraflı

15

O VAXTA YA XAN ÖLƏR, YA EŞŞƏK

►Birinin qarşısında uzunmüddətli öhdəlik götürüb sonradan bu öhdəliyə məsuliyyətsiz yanaşmanı əks etdirən ifadə.  Məsəl Molla Nəsrəddinin məşhur bir lətifəsi ilə bağlıdır.
Bir gün Teymurləngə bir...    Ətraflı

16

o vaxtdan çox sular axıb

o vaxtdan çox sular axıb frazeoloji birləşməsinin mənası. o vaxtdan çox sular axıb idiomunun izahı

“uzun bir zaman keçib” mənasında işlədilən ifadə....    Ətraflı

17

O VAXTDAN ÇOX SULAR AXIB

►«İllər ötüb, xeyli zaman keçib» mənasında işlədilən ifadə.  İfadə qədim dövrlərdə işlənmiş «su saatları» ilə bağlı meydana çıxmışdır.
Əslində, vaxt və su arasında birbaşa əlaqə var. Vaxtı hesabla...    Ətraflı

18

o zaman ki

o zaman ki sözünün izahı. o zaman ki sözünün mənası

Onda ki... (mürəkkəb cümlədə bağlayıcı söz kimi işlənir). □ O zaman ki dediklərimi yerinə yetirəcəksən, mən də səndən heç nə əsirgəməyəcəyəm....    Ətraflı

19

o-bu

o-bu sözünün izahı. o-bu sözünün mənası

Hər kəs, adamlar. □ Ondan-bundan soruşmaq. Onun-bunun sözünə baxma. O-bu nə deyər?...    Ətraflı

20

o, atlı olub, mən piyada

o, atlı olub, mən piyada frazeoloji birləşməsinin mənası. o, atlı olub, mən piyada idiomunun izahı

“çox axtarıram, ancaq tapa bilmirəm” mənasında işlədilən ifadə....    Ətraflı