yaba

Axtarış nəticələri

1

yaba

yaba sözünün izahı. yaba sözünün mənası

1. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləri toplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqa işlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıq dişi olan kənd təsə...    Ətraflı

2

yaba

yaba sözünün mənşəyi, yaba sözünün etimologiyası

Qədimdə ağacın kiçik budaqlarına (dingələrə), iki dişi olan haça şeylərin hamısınayaba deyiblər. Oxun ucluğu haça olanda ona da yaba adı verilib. Sonra yabanın dişləri çoxalıb, amma adı qalıb. Deməli, yaba sözünün qədim mənası “iki dişə malik olan” deməkdir. İndi Anadolu türkləri dəmir yaba yerin...    Ətraflı

3

yaba

Uzun saplı, iki (yaxud daha artıq) dişi olan təsərrüfat aləti. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Baxdı ki, Dəmirçioğlu əlində yaba ot yığır. (“Koroğlunun qocalığı”)...    Ətraflı

4

yaba ilə dovğa içmək

yaba ilə dovğa içmək frazeoloji birləşməsinin mənası. yaba ilə dovğa içmək idiomunun izahı

faydası, səmərəsi olmayan işlə məşğul olmaq; ~ xəlbirlə su daşımaq....    Ətraflı

5

yabacıq

yabacıq sözünün izahı. yabacıq sözünün mənası

Balaca yaba....    Ətraflı

6

yabagül

Evin damındakı baş tiri saxlayan ağac. □ Bu ağaşdan yabagül çıxmaz, əyridi....    Ətraflı

7

yabalama

yabalama sözünün izahı. yabalama sözünün mənası

Bax: yabalamaq....    Ətraflı

8

yabalamaq

yabalamaq sözünün izahı. yabalamaq sözünün mənası

1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq.
2. Yaba ilə vurmaq....    Ətraflı

9

yabalanma

yabalanma sözünün izahı. yabalanma sözünün mənası

Bax: yabalanmaq....    Ətraflı

10

yabalanmaq

yabalanmaq sözünün izahı. yabalanmaq sözünün mənası

Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq....    Ətraflı

11

yabalaşma

yabalaşma sözünün izahı. yabalaşma sözünün mənası

Bax: yabalaşmaq....    Ətraflı

12

yabalaşmaq

yabalaşmaq sözünün izahı. yabalaşmaq sözünün mənası

Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq. □ Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma. (Atalar sözü)....    Ətraflı

13

yabalatma

yabalatma sözünün izahı. yabalatma sözünün mənası

Bax: yabalatmaq....    Ətraflı

14

yabalatmaq

yabalatmaq sözünün izahı. yabalatmaq sözünün mənası

Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq....    Ətraflı

15

yabalı

yabalı sözünün izahı. yabalı sözünün mənası

Yabası olan, əlində yaba tutmuş. □ Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar. (Ə.Vəliyev)....    Ətraflı

16

yabalıq

yabalıq sözünün izahı. yabalıq sözünün mənası

Yabanın götürə bildiyi miqdar (adətən rəqəmlərlə). □ İki yabalıq ot....    Ətraflı

17

yaban

yaban sözünün izahı. yaban sözünün mənası

Çöl, biyaban, insan yaşamayan yer. □ ..Yabana hürən köpəklərin xırxırı, hürüşü kəsmə-kəsmə eşidilirdi. (S.M.Qənizadə)....    Ətraflı

18

yabançı

yabançı sözünün izahı. yabançı sözünün mənası

1. Özgə, yad. □ Yabançı adam. Yabançı ölkələr.
2. Tanış olmayan, aşna olmayan. □ Oxuya bilməzsən, çünki bu hərflər artıq sənə yabançıdır. (C.Cabbar...    Ətraflı

19

yabançılıq

yabançılıq sözünün izahı. yabançılıq sözünün mənası

Yadlıq, özgəlik; yabançı adamın halı....    Ətraflı

20

yabanı

yabanı sözünün izahı. yabanı sözünün mənası

1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi, cır. □ Yabanı bitki. Yabanı çiçək. Yabanı meyvə. Yabanı armud.
2. Əhliləşməmiş, vəhşi, yırtıcı. □ Yabanı pişik. Yab...    Ətraflı