əsr

Axtarış nəticələri

1

əsr

əsr sözünün izahı. əsr sözünün mənası

1. 100 illik dövr. □ On səkkizinci əsr. İndiki əsr. Keçən əsrdə. Əsrlər boyunca.
2. Dövr, zaman, vaxt, çağ. □ Pərvərdigara, bu necə əsrdir, bu necə...    Ətraflı

2

əsr

Vaxt ölçüsü: yüz il.  Məsələn, 20-ci əsr 1901-ci il yanvarın birindən 2000-ci il 31 dekabr arasındakı vaxtdır....    Ətraflı

3

əsr

Yüz ilə bərabər zaman ölçüsü.  10 əsr bir minilliyi əmələ gətirir. Daha məhdud mənada isə Ə. istənilən 100 illik zaman intervalını deyil, konkret başlanğıc nöqtədən h...    Ətraflı

4

əsr

1. Əsir düşmə; əsirlik.
2. Əsir....    Ətraflı

5

əsr 1

1. Zaman, dövr.
2. 100 il, yüzillik.
3. Günortadan sonra, ikindi çağı....    Ətraflı

əsr 2

Sıxma; basma....    Ətraflı

6

əsra

Göndərmə, yollama....    Ətraflı

7

əsrar

əsrar sözünün izahı. əsrar sözünün mənası

Sirlər. □ Mən belə əsrarı qana bilmərəm; Qanmaz olub da dayana bilmərəm. (M.Ə.Sabir)....    Ətraflı

8

əsrar

1. Yarpaqlarından narkotik maddə alınan hind çətənəsi.
2. Həmin bitkidən alınan narkotik maddə....    Ətraflı

9

əsrarəngiz

əsrarəngiz sözünün izahı. əsrarəngiz sözünün mənası

Sirli, əsrarlı, sirr ilə dolu; anlaşılmaz. □ Bu qızın fitnəli və əsrarəngiz gözləri var idi. (M.S.Ordubadi)....    Ətraflı

10

əsrarəngizlik

əsrarəngizlik sözünün izahı. əsrarəngizlik sözünün mənası

Sirlilik, sirlə dolu olma, anlaşılmazlıq. □ Qəhrəman təbiətin bu əsrarəngizliyi içində düşünür. (S.Rəhimov)....    Ətraflı

11

əsrarkeş

Əsrar (narkotik maddə) çəkən....    Ətraflı

12

əsrarlı

əsrarlı sözünün izahı. əsrarlı sözünün mənası

Sirli. □ Əsrarlı və boğucu sükut yenə məhbəsi bürümüşdü. (M.İbrahimov)....    Ətraflı

13

əsrarpərvər

Sirr saxlayan, sirlə dolu, sirr saxlamağı sevən....    Ətraflı

14

əsrdidə

əsrdidə sözünün izahı. əsrdidə sözünün mənası

Qoca, köhnə, qədim. □ ..Bazarın başında, yanından şırhaşırla bulaq axan əsrdidə bir çinar ağacı vardı. (Ə.Əbülhəsən)....    Ətraflı

15

əsrə

Ən sürətli; daha sürətli....    Ətraflı

16

əsrəg 1

Qızışmış, coşmuş (dəvə). □ Əsrəg dəvə adama gələr; Əsrəg dəvə qolun üzdü....    Ətraflı

əsrəg 2

Qızışmış dəvənin ağzına vurulan buruntaq. □ Əsrəgi vurullar dəviyə, adamı yaralamasın....    Ətraflı

17

əsrəgləməg

Qızmış, coşmuş dəvəyə buruntaq vurmaq....    Ətraflı

18

əsrəh

Yalan, səhv, xəta....    Ətraflı

19

əsrəmiş

Qızmış, coşmuş.  Seydi bir qədərdən sonra əsrəmiş nər kimi yerindən qalxdı. (“Seydi və Pəri”)...    Ətraflı

20

əsrəmiş

Qızmış, coşmuş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Kişnəyib meydanda gəzən,
Hərdən sağa-sola süzən,
Düşmanın başını üzən,
Bir əsrəmiş nər atımı.
(“Düratın itməyi”)
...    Ətraflı