ağsaqqal

Axtarış nəticələri

1

ağsaqqal

ağsaqqal sözünün izahı. ağsaqqal sözünün mənası

1. Saqqalı ağarmış, qoca; ümumiyyətlə, qoca yaşlı. □ Tarix boyu ağsaqqal sözünə, ağbirçək nəsihətinə hər zaman ehtiyac duyulub.
2. Məcazi mənada: b...    Ətraflı

2

ağsaqqal

İbtidai icma cəmiyyətində qəbilə icmasının başçısı.  A.-lar adət-ənənələri yaxşı bilən və zəngin həyat təcrübəsinə malik olan nüfuzlu qəbilə üzvlərindən seçiliblər. O...    Ətraflı

3

ağsaqqal

Saman yığmaq üçün alət....    Ətraflı

4

ağsaqqal-qarasaqqal tanımamaq

ağsaqqal-qarasaqqal tanımamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. ağsaqqal-qarasaqqal tanımamaq idiomunun izahı

bax: böyük-kiçik tanımamaq....    Ətraflı

5

ağsaqqallar şurası

1. İbtidai icma cəmiyyətində kollegial idarəçilik və sosial nəzarət orqanı.  Tayfaların yaranması ilə meydana gələn A.Ş. hər tayfaya daxil olan icmaların ağsaqqalları...    Ətraflı

6

ağsaqqallı

ağsaqqallı sözünün izahı. ağsaqqallı sözünün mənası

Bax: ağsaqqal....    Ətraflı

7

ağsaqqallıq

ağsaqqallıq sözünün izahı. ağsaqqallıq sözünün mənası

1. Qocalıq. □ Qoca kişi ağsaqqallığın çətinliyindən şikayətləndi.
2. Məcazi mənada: başçılıq, böyüklük, rəhbərlik. □ Ağsaqqallıq heç vaxt yaşla və...    Ətraflı

8

ağsaqqallıq etmə

ağsaqqallıq etmə sözünün izahı. ağsaqqallıq etmə sözünün mənası

Başçılıq etmək, böyüklük etmək, idarə etmək; nəsihət etmək, öyüd vermək, yol göstərmək....    Ətraflı