alaçıq

Axtarış nəticələri

1

alaçıq

alaçıq sözünün izahı. alaçıq sözünün mənası

Xalçaçılıq. Çubuqdan qurulub üstü keçə ilə örtülən köçəri mənzili; çadır. □ Bahar fəsli maldar kəndlilər buraya köçüb alaçıqlar qurarlar və .. mall...    Ətraflı

2

alaçıq

alaçıq sözünün mənşəyi, alaçıq sözünün etimologiyası

Sözün al hissəsi alın sözü ilə qohumdur. Mənası “qabaq”, “ön tərəf” de­məkdir. Açıq isə elə indi də işlətdiyimiz kəlmədir, “bağlı olmayan” deməkdir. Ala­çıq­ların qapısı olmurdu, ona görə də ona “alı (qabağı, qapısı) açıq”demişlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

alaçıq

Türk və monqol xalqlarında geniş yayılmış müvəqqəti yaşayış yeri.  Adətən, dairəvi şəkildə yerə basdırılan, yuxarı ucları günbəzvarı birləşdirilən, üzərinə keçə salın...    Ətraflı

4

alaçıq

Köçəri mənzili, çadır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Yenə axşam yeməyindən sonra hamı böyük alaçığa yığışmışdı. (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A.,B.A.)...    Ətraflı