millətçilik

Axtarış nəticələri

1

millətçilik

millətçilik sözünün izahı. millətçilik sözünün mənası

Milli əlahiddəlik və müstəsnalığı, digər millətlərə etimadsızlığı təbliğ edən ideologiya və siyasət....    Ətraflı

2

millətçilik

Milləti ictimai birliyin ali forması, habelə dövlət quruculuğu prosesinin ilkin şərti hesab edən ideologiya və siyasi cərəyan.  M. müəyyən milli toplumun maraqlarının...    Ətraflı