pafos

Axtarış nəticələri

1

pafos

pafos sözünün izahı. pafos sözünün mənası

1. Ehtiraslı ruh yüksəkliyi; təmtəraq. □ Direktor... saçlarını əsdirərək, tragik aktyor pafosu ilə ağlamsındı. (M.Hüseyn).
2. Hər hansı bir yüksək...    Ətraflı

2

pafos

Hislərin emosional formada, təmtəraqlı ifadə üslubu. □ P. ritorik (bəlağətli) kateqoriyadır, insanın ünsiyyət vaxtı, yaxud yazısında bir qədər süni...    Ətraflı

3

pafos

Nitqdə fikir və informasiyadan daha çox, duyğuların yüksək emosionallıqla ifadəsi; patetika.  Ritorik kateqoriya kimi bu termin elmə ilk dəfə Aristotel tərəfindən gət...    Ətraflı

4

pafoslu

pafoslu sözünün izahı. pafoslu sözünün mənası

Ehtiraslı, coşqun, təmtəraqlı. □ Pafoslu nitq. Pafoslu çıxış....    Ətraflı