zabitəsiz

Axtarış nəticələri

1

zabitəsiz

zabitəsiz sözünün izahı. zabitəsiz sözünün mənası

Zabitəsi olmayan, sözü keçməyən, tələbkar olmayan. □ Zabitəsiz adam....    Ətraflı

2

zabitəsizlik

zabitəsizlik sözünün izahı. zabitəsizlik sözünün mənası

Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal....    Ətraflı