əfv

Axtarış nəticələri

1

əfv

əfv sözünün izahı. əfv sözünün mənası

Günah və qüsurunu nəzərə almama, günah və təqsirindən keçmə, günahı bağışlama. □ Günahını əfv etmək....    Ətraflı

2

əfv

Ali hakimiyyətin (adətən, dövlət başçısının) məhkum olunmuş şəxslərin cinayət cəzasından tamamilə və ya qismən azad edilməsi, yaxud onların cəzasının yüngülləşdirilməs...    Ətraflı

3

əfv etmək

əfv etmək sözünün izahı. əfv etmək sözünün mənası

Günahından keçmək, təqsirini bağışlamaq; üzrlü saymaq....    Ətraflı

4

əfv olunmaq

əfv olunmaq sözünün izahı. əfv olunmaq sözünün mənası

Günahından, təqsirindən keçilmək, təqsiri bağışlanmaq....    Ətraflı

5

əfvac

Dəstələr, bölüklər....    Ətraflı

6

əfvah

1. Ağızlar.
2. Şayiə, söz-söhbət....    Ətraflı

7

əfvedilməz

əfvedilməz sözünün izahı. əfvedilməz sözünün mənası

Əfv oluna bilməyən, bağışlanılmaz, bağışlanması mümkün olmayan. □ Əfvedilməz hərəkət....    Ətraflı

8

əfvi-ümumi

əfvi-ümumi sözünün izahı. əfvi-ümumi sözünün mənası

Hüquq. Ali hökumət orqanının fərmanı ilə məhkumların məhkəmə cəzasından qismən, ya da tamamilə azad edilməsi; amnistiya. □ Suriya prezidenti “əfvi-...    Ətraflı