millət

Axtarış nəticələri

1

millət

millət sözünün izahı. millət sözünün mənası

1. İnsanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixika ümumiliyi əsasında təşəkkül tapan və milli xarakterin mədəniyyətin milli özünəməxsusluğ...    Ətraflı

2

millət

Tarixən formalaşmış və bir sıra dayanıqlı xüsusiyyətlərə malik insan birliyi.  M. termininin bir çox tərifi var; o, əsasən, iki – etnik və siyasi anlamda işlənir. Etn...    Ətraflı

3

millət vəkili

Demokratik ölkələrdə xalqın seçimi ilə parlamentə seçilən və xalqı təmsil edən şəxs; deputat.  Millət vəkili onu seçən şəxslərin – seçicilərin qarşısında məsuliyyət d...    Ətraflı

4

millətçi

millətçi sözünün izahı. millətçi sözünün mənası

Millətçilik tərəfdarı. □ Millətçi partiyalar....    Ətraflı

5

millətçilik

millətçilik sözünün izahı. millətçilik sözünün mənası

Milli əlahiddəlik və müstəsnalığı, digər millətlərə etimadsızlığı təbliğ edən ideologiya və siyasət....    Ətraflı

6

millətçilik

Milləti ictimai birliyin ali forması, habelə dövlət quruculuğu prosesinin ilkin şərti hesab edən ideologiya və siyasi cərəyan.  M. müəyyən milli toplumun maraqlarının...    Ətraflı

7

millətpərəst

millətpərəst sözünün izahı. millətpərəst sözünün mənası

Bax: millətçi....    Ətraflı

8

millətpərəstlik

millətpərəstlik sözünün izahı. millətpərəstlik sözünün mənası

Bax: millətçilik....    Ətraflı

9

millətpərvər

millətpərvər sözünün izahı. millətpərvər sözünün mənası

Millətini, xalqını sevən, istəyən, millətinə, xalqına məhəbbəti olan; milli azadlıq hərəkatı tərəfdarı, iştirakçısı. □ Bu iki millətpərvər bir məsl...    Ətraflı

10

millətpərvərlik

millətpərvərlik sözünün izahı. millətpərvərlik sözünün mənası

Millətini, xalqını sevmə, istəmə; millətinə, xalqına məhəbbəti olma....    Ətraflı