zağ

Axtarış nəticələri

1

zağ 1

zağ sözünün izahı. zağ sözünün mənası

Kimya. Bəzi metalların sulfat duzu....    Ətraflı

zağ 2

zağ sözünün izahı. zağ sözünün mənası

Qılıncı, bıçağı itiləyərək verilən cila, parlaqlıq; ümumiyyətlə silaha verilən cila, parıltı....    Ətraflı

zağ 3

zağ sözünün izahı. zağ sözünün mənası

1. Klassik ədəbiyyatda qara qarğa mənasında işlənmişdir. □ Əgər dünyada insan və ədalət olsa idi, tərlan yerində zağ oturmaz idi. (Ə.Haqverdiyev)....    Ətraflı

2

zağ

1. Qara qarğa.
2. Məcazi mənada: qara, qaranlıq.  Dastanda təşbeh kimi işlənmişdir.
Mən Qənbərəm dağ kimin,
Titrəyən yarpaq kimin,
Arzını bəzəyəni
Qara geysin zağ kimi.
(“Arzı-Qə...    Ətraflı

3

zağ

Zəy; zəy məhlulu....    Ətraflı

4

zağ 1

1. Qara qarğa.
2. Məcazi mənada: qara, qaranlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Dastanda həqiqi mənada işlənmişdir.
Koroğlu der: hay olanda,
Dərələrə aslan dolanda,
Qara zağ bülbül olanda
Gülün qə...    Ətraflı

zağ 2

Qılıncı, bıçağı itiləyərək verilən cila, parlaqlıq // ümumiyyətlə, silaha verilən parıltı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)...    Ətraflı

5

zağ-zağ

zağ-zağ sözünün izahı. zağ-zağ sözünün mənası

Zağ-zağ əsmək (titrəmək) – bərk qorxmaq, qorxudan titrəmək (bəzən “qorxudan”, “əlindən” sözləri ilə); ümumiyyətlə bərk titrəmək (əsmək). □ Özünü el...    Ətraflı

6

zağ-zağ əsmək

zağ-zağ əsmək frazeoloji birləşməsinin mənası. zağ-zağ əsmək idiomunun izahı

bərk qorxmaq....    Ətraflı

7

zağa

zağa sözünün izahı. zağa sözünün mənası

Heyvan yuvası, mağara. □ Bir zağam var, içi dəyirman; Hər nə töksən, üyüdər ənam. "Ağız" (Tapmaca)....    Ətraflı

8

zağa

Heyvan yuvası, mağara.  Haramılar həmin dağda bir zağada məskən salmışdılar. (“Dilsuz və Xəzangül”)
*
Öküzləri açıb buraxdı. Özü d...    Ətraflı

9

zağa

Heyvan yuvası, mağara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Nökər olan qulluq eylər ağaya,
Həramisən, dur sən çəkil zağıya!
Yada bel bağlama, qoyar yağıya,
Yad oğlunun yağlı aşı gərəkdir.
(Əndəlib Qara...    Ətraflı

10

zağa 1

Zəif. □ Kamıl yaman zağadı....    Ətraflı

zağa 2

1. Mağara (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Naxçıvan, Şərur). □ Qa­pılı zağa çox pis yerdədi (Ağbaba).
2. Vəhşi heyvan yuvası (Qax)....    Ətraflı

11

zağab

Qızıl suyu. □ Üzigimi zağaba saldırdım....    Ətraflı

12

zağalammax

Özünü öymək, lovğalanmaq. □ Zağalanan adamnan zəhləm-zivərim gedir....    Ətraflı

13

zağan

Qaraqarğa. □ Zağa:n əti yeməlidi (Zəngilan)....    Ətraflı

14

zağar

zağar sözünün izahı. zağar sözünün mənası

Dialekt. Yoğun, yekəqarın....    Ətraflı

15

zağar 1

Bax: zağa1. □ Bu uşağ hələ əvvəldən zağardu....    Ətraflı

zağar 2

1. Əli yaman zağar adamdu, xoşuma gəlmey (Lənkəran).
2. Dikbaş, sözə qulaq as­mayan (Salyan). □ Bı kətdə zağar uşağ azzı....    Ətraflı

zağar 3

1. Qısaboy, həm də kök (adam) (Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Mingəçevir, İrəvan). □ Bizim kəntdə bir zağar kişi vardı, əniynən uzunu biriydi (İrəvan); Zağar adam gödəx di (Gədəbəy); Zağar adam hirisdi...    Ətraflı

16

zağara

zağara sözünün izahı. zağara sözünün mənası

1. Dəri papağın aşağı və yuxarı kənarı, qırağı.
2. Palto yaxasına qoyulan dərinin qırağı, boynu....    Ətraflı

17

zağara

Xəz papağın qıraqları. □ U qədər düz söz danışmısan ki, börkü.n zağarası gedib....    Ətraflı

18

zağarça

Qısaboy. □ O, zağarçanın biridi....    Ətraflı

19

zağarqarın

Yekəqarın. □ Yoldan bir zağarqarın adam keşdi (Kürdəmir)....    Ətraflı

20

zağarramağ

Bax: zağalammax. □ Çox zağarramma, sə:n işün döyi bı....    Ətraflı