zabitə

Axtarış nəticələri

1

zabitə

zabitə sözünün izahı. zabitə sözünün mənası

1. Qayda, qanun, nizam, intizam. □ ..Barı bu işin şükranəsinə nizamə tabe olun, əgərçi heç nizamı vəzabitəni anlamırsınız. (M.F.Axundzadə).
2. Baş...    Ətraflı

3

zabitəli

zabitəli sözünün izahı. zabitəli sözünün mənası

Zabitəsi olan, nizam və intizam tələb edən, çox ciddi və tələbkar olan, nüfuz və təsir gücünə malik olan. □ Zabitəli müəllim....    Ətraflı

4

zabitəlilik

zabitəlilik sözünün izahı. zabitəlilik sözünün mənası

Zabitəli olma, zabitəli adamın xassəsi....    Ətraflı

5

zabitəsiz

zabitəsiz sözünün izahı. zabitəsiz sözünün mənası

Zabitəsi olmayan, sözü keçməyən, tələbkar olmayan. □ Zabitəsiz adam....    Ətraflı

6

zabitəsizlik

zabitəsizlik sözünün izahı. zabitəsizlik sözünün mənası

Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal....    Ətraflı