mülk

Axtarış nəticələri

1

mülk

mülk sözünün izahı. mülk sözünün mənası

1. Arxaizm. Birinə məxsus torpaq sahəsi, malikanə, nəql olunmaz, daşınmaz əmlak. □ Bir belə mülkləri dolandırmaq, əlbəttə, asan iş deyildir. (N.Vəz...    Ətraflı

2

mülk

Xilafət dövründə (VII əsrdən) müsəlman Şərqində, o cümlədən Azərbaycanda xüsusi torpaq mülkiyyəti növü; iri və ya orta feodal torpaq sahibliyinin şərtsiz və irsi forma...    Ətraflı

3

mülk

Vergi adı (toplanmış məhsulun V10 qədəri). □ Hər il onpencə mülk verərdim....    Ətraflı

4

mülk-imarət

mülk-imarət sözünün izahı. mülk-imarət sözünün mənası

Bax: mülk-mal....    Ətraflı

5

mülk-mal

mülk-mal sözünün izahı. mülk-mal sözünün mənası

Mülk, ev-eşik, var-dövlət hamısı bir yerdə. □ Keçmişdə evlənən oğlandan mülk-mal, başlıq istərdilər. (Mir Cəlal)....    Ətraflı

6

mülkara

Ölkəni bəzəyən, məmləkəti abadlaşdıran....    Ətraflı

7

mülkədar

mülkədar sözünün izahı. mülkədar sözünün mənası

Torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət və onun qalıqları mövcud olan ölkələrdə torpaq sahibi olan zadəgan. □ İri mülkədar. Kəndlilərin mülkədarlarla müba...    Ətraflı

8

mülkədar

Mülk sahibi.  M. bəzən malik də adlanıb....    Ətraflı

9

mülkədar tabei

Azərbaycanda xan, bəy və ağa torpaqlarında yaşayıb işləyən kəndli, rəiyyət, rəncbər, nökər.  Bu termin ilk dəfə çar hökumətinin 1847-ci il 20 aprel və 28 dekabr tarix...    Ətraflı

11

mülkədarlıq

mülkədarlıq sözünün izahı. mülkədarlıq sözünün mənası

Xüsusi mülkiyyət hüququ əsasında torpaq sahələrinə malik olma....    Ətraflı

12

mülkəddərlik

mülkəddərlik sözünün izahı. mülkəddərlik sözünün mənası

Kədərlilik, qəmginlik, pərişanlıq, məyusluq. □...üz-gözündən bir məsumluq, bir mükəddərlik yağırdı. (S.Rəhimov)....    Ətraflı

13

mülkət

Hökmdarlıq, şahlıq, səltənət....    Ətraflı

14

mülki

mülki sözünün izahı. mülki sözünün mənası

1. Vətəndaşların hüquqi vəziyyətinə aid olan. □ Mülki məcəllə. Mülki hüquq.
2. Qeyri-hərbi, əsgəri olmayan; sivil. □ Mülki hava donanması. Mülki ge...    Ətraflı

16

mülkiyyət

mülkiyyət sözünün izahı. mülkiyyət sözünün mənası

1. Birisinə məxsus və onun tam ixtiyarında olan əmlak, şey və s. □ Dövlət mülkiyyəti.
2. Bir adama, bir şeyə mənsubiyyət, aidiyyət; yiyəlik, sahibl...    Ətraflı

17

mülkiyyətçi

mülkiyyətçi sözünün izahı. mülkiyyətçi sözünün mənası

1. Mülkiyyət sahibi, yiyəsi. □ Xırda torpaq mülkiyyətçisi. Xüsusi mülkiyyətçi.
2. Məcazi mənada: hər hansı bir şeyi təkbaşına mənimsəməyə çalışan a...    Ətraflı

18

mülkiyyətçilik

mülkiyyətçilik sözünün izahı. mülkiyyətçilik sözünün mənası

Mülkiyyət sahibliyi, yiyəlik, xüsusi mülkiyyətə sahib olma meyli. □ Mülkiyyətçiliklə mübarizə....    Ətraflı

19

mülkpərvər

Öz mal-mülkünü sevən, onun qeydinə qalan....    Ətraflı